Samostalni umetnik Ana Jokić Nenadić (1971.) predstavila je svoje radove u ustanovi kulture Parobrod (Beograd, Kapetan Mišina 6a) na izložbi pod nazivom „Tišina”.

ana-jokc-nenadic-izlozba-tisina-u-ustanovi-kulture-parobrod_2

Kao samostalan umetnik (ULUPUDS) Ana izlaže samostalno i na grupnim izložbama. Neobično ekspresivan izraz kojim tretira teme iz okruženja osluškujući unutrašnji glas i zauzimajući kritički stav prema pojavama savremenog doba je ono što odlikuje njene slike.

ana-jokc-nenadic-izlozba-tisina-u-ustanovi-kulture-parobrod_4

Autorka je na nedavnoj izložbi prikazala radove koji su izraz bunta protiv agresivnih informacija koje se svakodnevno serviraju kao i protiv različitih saveta za brzo rešavanje životnih problema. Tišinu kao koncentrisanu moć umetnica želi da približi posmatraču kroz prostor i oblike.

ana-jokc-nenadic-izlozba-tisina-u-ustanovi-kulture-parobrod
Foto: promo