Nakon suštinskih promena sistema u nedavnoj prošlosti, društva Jugoistočne Evrope suočavaju se sa brojnim otvorenim pitanjima. Ovo naročito važi za gradove. Nestabilna ekonomija, slabost državnih institucija ili njihova potpuna paraliza, enormne socijalne razlike, prekarni rad i neizvestan položaj velikog dela stanovništva otežavaju angažovanje pojedinca u okvirima civilnog društva. Tu situaciju dodatno komplikuju i aktuelni izbeglički talasi, čije posledice po Tursku, Grčku i druge balkanske zemlje nikako nisu male. U toj se konstelaciji projekat „ACTOPOLIS. Umetnost akcije” profiliše kao transnacionalni test-poligon za urbane alternative između grada Mardina na tursko-sirijskoj granici, preko Atine, Bukurešta, Beograda, Sarajeva, Zagreba, pa sve do nemačkog grada Oberhauzena. I Goethe-Institut i inicijativa „Urbane kinste Rur” na fragmentaciju realnosti odgovaraju formiranjem decentralizovanih mreža.

Beogradsko izdanje projekta ACTOPOLIS „FORMALNO NEFORMALNA. Beogradska samoorganizovana kulturna produkcija” okuplja 14 umetnika, umetničkih grupa i aktera u kulturi različitih usmerenja koji će na poziv kustoskinje Mirjane Bobe Stojadinović dati svoj odgovor na pitanja kako, zašto i za koga se produkuje urbana kultura u kriznim vremenima koja u Srbiji traju više od 25 godina. Šta obeležava ekonomiju kulturne nezavisnosti na početku 21. veka?

 

Project management: Juliane Stegner, Goethe-Institut Athen
Project coordination: Natalia Sartori, Goethe-Institut Athen

Project management Urbane Künste Ruhr: Daniel Klemm

Local curators: Ankara / Mardin: Pelin Tan, Athens: Elpida Karaba / Glykeria Stathopoulou, Belgrade: Boba Mirjana Stojadinović, Bucharest: Ștefan Ghenciulescu / Raluca Voinea, Oberhausen: geheimagentur, Sarajevo: Danijela Dugandžić, Zagreb: Ana Dana Beroš.