ArtLink asocijacija, u stalnom traganju za pronalaženjem inspiracije, smisla i povezivanja umetnika, njihovih ideja, njihovih izraza i sadržaja u prostoru, vremenu i stvaralačkom procesu a u komunikaciji sa publikom, pripremila je izložbu četvoro umetnika – Kvartet boja – u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada.

„Četiri palete boja, kao četiri muzičara u gudačkom kvartetu, četiri oblika apstrakcije, četiri slična, a toliko različita sazvučja boja i izraza, na sceni, zvuče izbalansirano, usaglašeno i u harmoniji, oblikujući jedinstven zvuk i energiju”, rekla je umetnička direktorka ArtLink asocijacije Jovanka Višekruna Janković.

Četiri slikara koja se pretstavljaju svojim apstraktnim izrazom – Jelena Miloševič, Ivana Martić, Tamara Kusovac i Nikola Žigon su svaki za sebe izuzetne umetničke ličnosti, koje u svojim delima nose posebnost, otvorenost prema svetu, umetničku znatiželju i svoje tumačenje sveta, koje je duboko misaono i inspirativno ispunjeno mudrošču, ljubavlju i razumevanjem.

Izložba je otvorena do 5. decembra.