Izložba slika Nedeljka Gvozdenovića sa pratećom monografijom o ovom autoru biće organizovana u Galeriji SANU tokom jula i početkom avgusta 2018. godine. Povod je obeležavanje jubileja – pedeset godina od osnivanja Galerije SANU – kao i sećanje na slikara Nedeljka Gvozdenovića, koji je preminuo pre trideset godina, a na čiji je predlog Galerija osnovana.

Kako Nedeljko Gvozdenović od 1970. godine nije imao retrospektivu svojih dela u Beogradu, stekli su se uslovi za predstavljanje njegovog opusa široj javnosti, a posebno novim generacijama koje do sada nisu imale priliku da se upoznaju sa njegovim delom.

Jedan je od najznačajnijih i najupečatljivijih likovnih umetnika 20. veka, koji je svojim radom obeležio kulturni život prestonice u periodu od 1934, kada je prvi put izlagao u Umetničkom paviljonu na Kalemegdanu, do svoje smrti 1988. godine. Kao profesor Akademije likovnih umetnosti i akademik (od 1963) i osnivač Galerije SANU, Gvozdenović je oblikovao mnogobrojne generacije posleratnih srpskih umetnika, a zaveštanjem svojih dela Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Muzeju grada Beograda potvrdio je svoju svest o značaju umetnosti u obrazovanju i kulturnom osvešćivanju novih naraštaja.

Na izložbi će biti prikazani radovi iz različitih faza Gvozdenovićevog stvaralaštva: iz predratnog perioda (19291945) kada nastaje najveći deo njegovih intimističkih radova u tzv. lakim tehnikama (gvaš, crteži, tempera, akvareli), kao i posleratnog asocijativnog i poluapstraktnog stvaralaštva (19501986), kada, prema jednoglasnom stavu stručne javnosti i kritike, nastaju najznačajniji Gvozdenovićevi radovi u ulju (mrtve prirode, predeli i enterijeri) koji se ubrajaju u sam vrh srpske umetnosti umetnosti druge polovine dvadesetog veka. Izložbom će biti obuhvaćeno oko sto remek-dela iz Zbirke SANU koje je umetnik, po sopstvenom izboru, poklonio ovoj instituciji sedmadesetih godina prošlog veka i dela kolekcije grada Beograda koji se nalazi na čuvanju u SANU. Gvozdenović je izabran za dopisnog člana SANU 1963, a redovnog 1970.

Katalog, koji prati izložbu, biće monografska studija sa rezimeom na srpskom i engleskom jeziku, kratkom biografijom, spiskom izložbi, izabranom bibliografijom i značajnom kataloškim delom sa reprodukcijama.


Autorka retrospektivne izložbe Gvozdenovićevog stvaralaštva i prateće monogafije o umetniku je dr Dijana Metlić, istoričarka umetnosti i vanredni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Foto: press