Nora Kovats umetnica i dizajner nakita nemačko-mađarsko-južnoafičkog porekla iza Kejpatuana oblikuje nakit koji inkorporira u umetničke radove, akvarele čime postiže nesvakidašnje 3D art objekte visoke zanatske i umetničke vrednosti.


Od 2016. godine Nora živi u Berlinu odakle nastoji da izgradi svoju međunarodnui karijeru učestvujući na brojnim međunarodnim sajmovima i izložbama. Njen rad, skulptua koja je istovremen onosivi nakit, reflektuje svet viđen njenim očima. Radovi ove talentovane umetnice govore o unutrašnjem biču, svetlu i mraku, melanholiji i životu, suptilnom i opasnom. Posebno je fascinirana linijama razgraničenja, od čega su i kakve su. Šta se dešava kada zumira predmet, kada ga vidi poput mreže ili čipke, organske kompozicije. Ovakve imaginarne strukture imaju najveći uticaj na njen dizajn.

Iznad svega, Nora najviše voli da izrađuje nakit u tehnici emajla zbog živog efekta koji se postiže topljenjem. Vreme koje ne provede za juvelirskim stolom, umetnica koristi za crtanje, posmatranje i pisanje.

 

Foto: Nora Kovats studio