Potreban materijal:
dve daske (2 i 4 m, debljine 2,5 cm)
šrafovi 4×50 mm (16 komada)
sadolin/eko premaz željene nijanse

Potreban alat:
metar
olovka
vinkla
šmirgl papir (tip 100)
bušilica
burgija 4 mm
ručni cirkular
sunđer

Izbor drveta
Najbolje je koristiti dve jelove daske srednjeg kvaliteta koje se mogu kupiti na stovarištima. Daske odneti kod stolara da se četvorostrano ohobluju, na debljinu 2 cm, a širinu 22 cm!

1
Ravnanje daske
Daske poravnati pomoću vinkle i pod uglom od 90 stepeni povući crtu. Nepomerajući vinklu pored nje postaviti traku od lesonita (debljine 3 mm) i povući paralelnu crtu da se obeleži prostor za rezanje jer je testera debljine 3 mm.

 

2
Odmeravanje delova
Metrom obeležiti željenu dužinu police (u ovom slučaju 90 cm) i njenu visinu (87 cm), Zatim pomoću vinkle i lesonita označiti mesto za sečenje prvog komada i to ponoviti četiri puta na dasci od 4 m.

 

3
Sečenje delova police
Izrezati označene delove. Time se dobijaju horizontalni delovi police. Postupak ponoviti i sa daskom od 2 m od koje se dobijajju vertikalni delovi od 87 cm

4
Osnova za policu
Četiri daske dužine 90 cm i dve dužine 87 cm isečene su ručnimn cirkularom.

5
Obrada
Blago išmirglati isečene delove po ivicama i širim površinama.

6

 

Priprema vertikalnih delova za spajanje
Vertikale postaviti na dve daske (da se dobije odstojanje od radnog stola) pa ih spojiti stegom. Obeležiti mesta za bušenje rupa na 2 cm od obe ivice u željenom rastojanju.

7

 

Bušenje rupa za spajanje delova
Rupe se buše na obe vertikale istovremeno kako bi se kasnioje police idealno uklopile-

8

Sklapanje police
Horizontalne i vertikalne stranice se spajaju tako da vertikalne vire po 2 cm gore i dole. Da bi se to postiglo treba podmetnuti parče daske debljine 2 cm koja odiže horizontalnu stranicu u odnosu na vertuikalnu.

9

 

Pričvršćivanje delova
Bušilicom i šrafom za drvo 4×50 mm pričvrstiti prvu donju horizontalnu policu izemđu vertikalnih strana-

10

Postizanje ideealnog rastojanja između polica
Da bi se postigao idealan razmak polica po visini i stabilnost dok se one spajaju treba postaviti police od lesonita (ili bilo kojeg drugog materijala).

11

Šrafljenje
Bušilicom prišrafite dellove kada je postavljen lesonit između polica.

12

 

Pretposlednji korak
Spojeni delovi police spremni su za bojenje

13
Bojenje
Policu obojiti sadolinom zelene ili željene boje. Ovo se izvodi sunđerom tako što se sadolin dobro utrlja. Kada prođw 24 sata blago išmirglajte policu istrošenom šmirglom i još jedno mpremažite sadolinom. Bojenje treba obavljati na sobnoj temperaturi gde nem promaje da se sadolin ne bi sušio tokom rada. Kantica sadolina od 0,7 l može da posluži za tri ovakve police.

Foto: FORMAT 88