Izložba skulptura Darka Kuzmanovića pod nazivom „Odnosi” u kojoj se autor bavi idejom interpersonalnih odnosa i kmunikacije datih kroz savremeni skulpturalno-simbolički jezik može da se pogleda od 4. do 18. maja 2017. godine u Maloj galeriji ULUPUDS-a.

Umetnik kroz svoj rad otvaraju pitanja kao što su: individuacija, psihologija mase, odnos sa duhovnim i odnos sa simboličkim elementima (prevashodno, arhetipskim slikama). U nekim slučajevima interakcije između figura naslućuje se autistični momenat – međusobni odnosi između figura ukazuju na nemogućnost međusobne komunikacije, iako su prividno usmerene jedna na drugu. Energija komunikacije usmerena je horizontalno ili vertikalno, što poseduje određeno simboličko značenje usmerenosti ka transcendentnom ili ka prostoru/prirodi, ali joj izmiče uspostavljanje međuljudskog odnosa.


Neke figure prikazuju neposredno spajanje, pri čemu je neposredan fizički kontakt predstavljen kao spiralno izvijanje, što ukazuje na izvesnu izmenu/deformaciju oblika pojedinačne figure, koja se može tumačiti kao vid izmene ličnosti ili pak njene depersonalizacije u težnji da sa drugom figurom ostvari celinu. Negde su zastupljene figure u slobodnim pokretima koje komuniciraju sa posmatračem tako što ga provociraju na traženje smisla, koji se može kretati od banalnih asocijacija do dubokih uvida.

Ne želeći da podilazi oku prosečnog konzumenta umetnosti, niti visoko sofisticiranom konceptualnom umu nekolicine odabranih znalaca, cilj izložbe je da razonodi ali i da navede na razmišljanje, oslobađajući posmatrača predubeđenja i uobičajenog koncepta umetničke ideje .

Fotot: Darko Kuzmanović promo
Tekst je preuzet iz kataloga izložbe autora Ivane Bašić