Keramički tanjiri sa umetničkim izrazom multidisciplinarnog umetnika Igora Štanglickog biće prikazani na izložbi „Drugi milje”, u Maloj galeriji ULUPUDS-a od 6. decembra 2016. „Delo Igora Štanglickog je multidisciplinarno u svojoj izvedbi. Kreativni proces kreće izradom keramičkog predmeta, tokom kojeg se ispoljava taktilnost izraza, a nastavlja se uvođenjem potpuno druge discipline u vidu grafike. Pored ove neupitne umetnikove inventivnosti, posmatrača i budućeg konzumenta, delo dotačinje u dobro sačuvan svet unutar svakog od nas – Detinjstvo. Igor kreirea celinu kroz upečatljive kolaže sećanja. Motiv miljea koji je u većini slučajeva bio prisutan na televizorima i prekrivao deo ekrana, podseća na kulturu življenja, dok superheroji vire ispod hekleraja i postaju idoli svakog dečaka. Spoj narodne radinosti i pop kulture nije veštački već istinski. Plemenitost i intimost izrade otključavaju zaborav odrastanja, dajuću prostor za buđenje najtananijih osećaja. Osam različitih idola je obeađeno u serijama od dvadeset tanjira, svaki ukoviren drugačijom mustrom miljea. Umetnik uspešno dekoratinvnost prevodi u čist umetnički izraz i svoje delo izdiže iznad granice upotrebnog ”, navela je istoričarka umetnosti Nevena Borčić u katalogu izložbe.


Samostalni umetnik (freelance artist) Igor Štanglicki, diplomirao je na FPUD u Beogradu na Odseku dizajna keramike i stakla. Radi u oblasti ručno rađenog dizajna, digitalne grafike i zvuka. Trenutni fokus mu je dizajn porcelana ručne izrade. Vodio je mnogobrojne umetničke radionice, kao regularni i kao gostujući predavač u školama, privatnim studijima i festivalima (Folkhogskole Skogn, Skogn, Norveška; Pottstown Public Highschool, USA; 91/1 studio, Beograd; Kids-patch fest, Beograd; itd.).
Svestranost Igora Štanglickog ogleda se u p

rojektima na kojima je učestvovao i radio: skulpturalni nameštaj ѕa javni prostor (Art2sitOn, Lubenica, BELEF 2008.), dizajn grafike šminke za pozorište i film, istraživanje zvuka putanjom reka Evrope (‘European Sound Delta’), SND playground1, audio-video instalacija i performans PQ2011 (Prague Quadrennial Of Performance Design And Space ‘Displacements’.), Kuver prostorna instalacija, itd.

Član ”improvE” muzičkog kolektiva www.i2.rs

Foto: promo