Umetnčki „Atelje Marković” u Beogradu (Sinđelićeva 16) je studio osnovan sa ciljem da pojednostavi i približi posmatračima kao i ljubiteljima umetnosti proces nastajanja mozaika, ikona i slika. Pored umetničkih autorskih dela koja nudi, Atelje daje svoj doprinos kulturno-umetničkoj sceni i pospešuje jednostavnost saradnje kod naručivanja umetnina.

????????????????????????????????????

 

Ovaj Atelje garantuje za kvalitet izrade dela i materijala koji primenjuje; autori slike izrađuju na pamučnom platnu i dasci koje su premazane i zaštićene preparaturom od 8-9 unakrsnih slojeva tutkala i birkrede. Blind ram od lipovog drveta iskošen sa unutrašnje strane slike i sa klinovima garantuje kompaktnost slike. Ovo pravilo važi i za crteže koji se rade na kvalitetnom papiru željenom tehnikom: olovka, tuš, gvaš, kombinovana tehnika, ugljen, krejon, kreda. Crteži se uramljuju pod običnim ili antirefleks staklom.

????????????????????????????????????

Kod izrade ikona koristi se lipovo drvo. Na dasku se stavlja preparatura koja se sastoji od gaze, tutkala, birkrede i šelaka. Oslikavanje podrazumeva reprodukcije već postojećih ikona i fresaka. Oslikavaju se po kanonu pigmentima i žumancem ili kazeinom. Ikone sa pozlatom i ugrađenim ukrasnim kamenčićima takođe su u ponudi „Ateljea Marković”.

????????????????????????????????????

Kod mozaika najčešće se koristi prirodni kamen koji se cepa čekićem i nožem za mozaik gradeći tako željene kockice potrebne veličine. Zatim se ređa i lepi u nizu i gradi željena kompozicija u negativu na tankom papiru ili platnu. Nakon ređanja dolazi faza ojačavanja mozaika armaturom i mrežom, preko koje se izliva malter i drugi materijali koji nakon sušenja daju čvrstinu.

????????????????????????????????????

Foto: „Atelje Marković” promo