Umetnički savet ULUPUDS-a raspisuje konkurs za 56. Majsku izložbu2. Konkurs traje do 11. aprila 2024. godine

Geneza je tema 56. Majske izložbe ULUPUDS-a: raspisan konkurs traje do 11. aprila

56. Majska izložba ULUPUDS-a predstavlja revijalnu godišnju smotru najznačajnijih ostvarenja članova Udruženja iz sfere primenjenih umetnosti koja se po ustaljenom obrascu odvija pod tematskim okvirom. Tema ovogodišnje Majske izložbe, koju je izabrao Umetnički savet je „Geneza“, koja ima za cilj da preispita percepciju autora i predstavi različitost sagledavanja stvarnosti i njene estetizacije kroz različite medije umetničkog iskaza.

U inicijalnom smislu, termin se prvi put pojavljuje u knjizi „Postanje“ („Book of Genesis“ – hebr. בראשית Berešit; grč. Γένεσις; lat. Genesis) , gde označava nastanak, a posle i razvitak sveta, kao i novo stvaranje materije, vremena i prostora. Nadovezujući se na prošlogodišnju temu izložbe „Svetla budućnost“, ovogodišnja tema je usmerena ka relativizaciji stvarnosti, koja može biti posmatrana sa bilo kog aspekta – sa aspekta prošlosti, sadašnjosti i/ili budućnosti. Inspiracija koja nastaje kao posledica razmatranja kreiranja novog umetničkog dela svakako jeste odgovor na samo preispitivanje svakodnevice i našeg doživljaja stvarnosti na subjektivan način. Ukoliko temu posmatramo sa aspekta kolektivnog stanovišta, zaključićemo da je novo vreme dovelo do eskalacije kapitalističkih vrednosti, koje svakim danom dovode do kreiranje novih sadržaja koji se konzumiraju u najširem smislu. Kao i tehnološki razvoj, svaka pojavnost Novog uvodi u razmatranje važnosti naše prisutnosti u sadašnjosti koja biva na pragu novih promena – preokreta koji će dovesti do geneze nečeg, za sada, nama nepoznatog i neuhvatljivog…