Izložba „Kultura lova – donso u tradiciji Bamana“ predstavlja organizaciju, etiku, verovanja i poseban status lovaca u društvu na osnovu izbora predmeta koje su sakupili dr Zdravko Pečar i Veda Zagorac u Maliju i drugim zemljama zapadne Afrike tokom šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka. Zbirka lovačkih predmeta Zdravka Pečara predstavlja posebnu celinu u okvirima kolekcije Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.

Kao posebna grupa predmeta, „Afrička lovačka zbirka dr Zdravka Pečara“ je bila izložena od 1973. do 1983. godine u Muzeju Međimurja u Čakovcu (Hrvatska), njegovom rodnom gradu, a 1983. prvu put je predstavljena na istoimenoj izložbi u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.

Donso je tradicionalni naziv za lovca u kulturi naroda Bamana, pojam koji je podrazumevao veliko znanje pojedinca o prirodnoj sredini, njenoj flori i fauni, kao i izuzetnu izdržljivost, hrabrost i veštinu u lovu. Sam Pečar, kao strastven lovac, posvećeno se dokazivao i išao u lov zajedno sa svojim prijateljima iz zajednice Bamana u Maliju, koji su ga učili svojim tradicionalnim znanjima. Sam Pečar imenovan je najvišom lovačkom titulom ovog naroda.

Na izložbi su prikazani brojni elementi lovačke kulture naroda Bamana: odevni predmeti (bogolan tkanine, tradicionalne košulje, panatalone i kape, sa raznim amuletima), lovačka oprema koja uključuje puške kremenjače, koplja, strele, bodeže (i dr.), kao i muzički instrument koru – uz čije zvuke su muzičari i pripovedači grioti pevali o lovačkim podvizima. Poseban deo izložbe čine lovački trofeji Zdravka Pečara, među kojima su bibal, koba i druge vrste antilopa, savanski bivo, vepar, pangolin i lav, kao i dokumentarne fotografije koje svedoče o zvanju donsoa koje je Pečar dobio od bamanskih lovaca u Maliju.

Izložba se može pogledati do kraja marta 2020.

Foto: press MAU