U obnovljenom Narodnom muzeju u Beogradu otvorena je prva međunarodna tematska izložba -reč je o gostovanju Nacionalnog muzeja Kine iz Pekinga izložbom pod nazivom „Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine“.

U nastojanju da predstavi različite aspekte života veševekovne elitne društvene grupacije literata, odnosno učenjaka koji su istovremeno bili državni službenici, odabrana postavka obiluje raznovrsnim materijalom: Od predemeta likovne i primenjene umetnosti, koji svedoče o njihovim umetničkim izrazima i traganjima, do detalja koji su bili delom svakodnevice, oslikavajući estetska polazišta i moralna uverenja.

Prva tematska izložba obnovljenog Narodnog muzeja u Beogradu: „Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.“
Lepeza sa kaligrafskim ispisom, 1644-1911

Učenjaci su činili elitni društveni sloj svojstven drevnoj Kini, koji je predstavljao oslonac političkog, moralnog i građanskog života tradicionalnog kineskog društva. Među više od 100 eksponata, posetioci izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine biće u mogućnosti da se upoznaju i uživaju u dometima tradicionalnog kineskog slikarstva, kaligrafije, keramike, u predmetima od žada, kineskoj bronzi, delovima nameštaja i tekstilu.

Prva tematska izložba obnovljenog Narodnog muzeja u Beogradu: „Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine.“
Zlatna šoljica u obliku lotosa, 916 -1125

Posetioci izložbe će moći da se upoznaju sa znanjima i veštimnama kojima su kineski literati morali ovladati radi sticanja lične celovitosti, poput slikanja i kaligrafije, muzike, šaha, proučavanja spisa sa svitaka i mnogih drugih.

Odabranim eksponatima izložbe „Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine” koji otelovljavaju lepotu i uzvišenost, jedinstvo života i duhovnosti, sklad čoveka i prirode, pruža se uvid u autentičan svet kineske umetnosti.
Spajajući likovni izraz sa ličnim životom, uključujući navike, obaveze i slobodno vreme, priča o kineskim učenjacima temelji se na kineskoj istoriji i filozofiji. Približavanjem „svih lica kulture“ kineske tradicionalne umetnosti publici Narodnog muzeja u Beogradu, omogućićemo unapređenje poznavanja izuzetnog civilizacijskog nasleđa kineske kulture.

Foto: Narodni muzej press