U maju 2019. godine očekuje nas 14. BINA. Tema četrnaestog BINA festivala POZITIVNO/AKTIVNO skreće pažnju na aktuelne i vanvremenske primere delovanja u urbanističko-arhitektonskoj praksi koje karakteriše pozitivan i proaktivan pristup razumevanju i rešavanju prostornih problema.

Program BINA 2019 pruža uvid u vrednosti, savremena tumačenja i naznake mogućih novih namena arhitekture nastale u periodu modernizma, viđena očima „Y“generacije (milenijalci). Istovremeno kroz različite formate: izložbe, predavanja, filmove i instalacije BINA predstavlja savremenu arhitektonsku praksu koja nastaje u potpuno drugačijem društvenom, političkom i tehnološkom kontekstu, čije su osnovne karakteristike: brzina, diktat kapitala, fleksibilnost i transdisciplinarnost. Kako biti profesionalan, ostvariti željene standarde, a istovremeno ostati veran etičkim postulatima struke teme su o kojima će se raspravljati na BINA 2019.

14. BINA pod nazivom POZITIVNO skreće pažnju na aktuelne i vanvremenske primere u urbanističko-arhitektonskoj praksi

Ovogodišnja tema predstavlja aktivnosti koje podstiču pozitivne i aktivne pristupe u rešavanju prostornih problema i zagonetki. Kako smo se ovim pitanjima bavili nekad, kako to radimo danas, i šta naši sunarodnici i deca misle o ovome.

I ove godine nastavlja se sa projektom Gradovi deljenja (Shared Cities Creative Momentum – SCCM), u okviru kog se unapređuje život stanovnika prigradskih naselja, putem edukativnih radionica i kroz male intervencije u javnom prostoru (naselje Ledine). SCCM je evropska kulturna platforma koja preispituje savremene urbane izazove evropskih gradova. Na ovogodišnjoj BINI biće prezentovano Urbano Čvorište 2 – Multifunkcionalni krug. Projekat se realizuje u saradnji sa NVO Škogled i Osnovnom školom “Vlada Obradović Kameni”. Urbano čvorište 2 je kolektivno zamišljena intervencija u školskom dvorištu – letnja učionica na otvorenom javnom prostoru naselja Ledine – koja ima za cilj da unapredi kvalitet života u zajednici. Zajedničkim promišljanjem svih grupa koji su povezane sa školskim dvorištem došlo se do predloga rešenja za unapređenje jednog dela dvorišta škole sa idejom da bi to mesto moglo da postane novo mesto okupljanja i razmene.

14. BINA pod nazivom POZITIVNO skreće pažnju na aktuelne i vanvremenske primere u urbanističko-arhitektonskoj praksi

Manifestaciju BINA već četrnaest godina organizuje Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda, uz pokroviteljstvo Grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Inženjerske komore, Kreativne Evrope; i podršku Austrijskog kulturnog foruma, Ambasade Danske i Ambasada Finske, kao i brojnih medijskih sponzora. Kao neprofitna i društveno odgovorna manifestacija omogućava besplatno prisustvo svim predavanjima i radionicama, ne samo za kolege i profesionalce iz struke već svojim programima edukuje širu javnosti u Srbiji, sa namerom da u granicama svojih mogućnosti doprinese poboljšanju uslova života i odnosa prema okruženju u kome živimo.

Foto: arhitektura Aleksandra Stjepanovića, fotograf Relja Ivanić.