Ured studio i AKVS arhitektura će na ovogodišnjoj manifestaciji BINA u opkviru izložbe „Ponesi svoj projekat” predstaviti rezultate interdisciplinarnog delovanja u arhitektonskoj praksi u vidu izvedenih projekata različitih tipologija, rekonstrukcije i adaptacije enterijera, konkursnih projekata i radionica.

 

Ured studio u okviru izložbe „Ponesi svoj projekat” predstavlja rezultate u arhitektonskoj praksi
Unutrasnje dvoriste Ambasade Republike Srbije u Kanberi, foto: © AKVS architecture

U okviru “Ponesi svoj projekat” programa BINA 2019, studio AKVS će svoje projekte prikazati iz perspektive korisnika prostora, a kroz objektiv kamere – fotografiju ili kompjutersku simulaciju prostora. U okviru izložbe i pratećeg predavanja, odabrani projekti će biti sagledani kroz prizmu 7 tema koje usko određuju pristup arhitektonskom projektovanju u studiju – svetlost, vazduh, materijal, veza spolja-unutra, životni scenario, individualna interpretacija i neprekinuta putanja kretanja. Ove teme potiču iz stava AKVS studija da se atmosferski elementi prostora (svetlost, vazduh, miris, toplota, material itd.), zajedno sa spektrom mogućih načina korišćenja prostora, mogu projektovati u vidu otvorenih sistema kao poligona za odvijanje jednostavnih, ali nepredvidivih scenarija svakodnevnog života.

Ured studio osnovala je grupa mladih arhitekata 2013. godine u Beogradu. Deluje u oblasti arhitekture, konkretno u polju arhitektonskog projektovanja objekata različite tipologije, pretežno stambenih i poslovnih objekata i objekata edukacije, kao i dizajna enterijera, a zatim i rekonstrukcije i adaptacije. Svoje znanje i projektantsku praksu članovi tima razvijaju i kroz angažovanje u nastavi i naučno-istraživačkom radu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ured studio u okviru izložbe „Ponesi svoj projekat” predstavlja rezultate u arhitektonskoj praksi
6 Primus centar _ prodajno-izložbeni poslovni objekat, Foto: Relja Ivanić

Kvalitet rada studija verifikovan je na nacionalnom i internacionalnom nivou kroz različita priznanja i nagrade. U projektima koji su prikazani, učestvovali su arhitekti Nikola Milanović, Bojana Marković, Hristina Stojanović, Ivana Lovrinčević, David Bilobrk, arhitekti-saradnici Milenko Obradović, Fedor Jurić i veći broj studenata saradnika, dok biro trenutno posluje u redukovanom sastavu uz povremenu saradnju sa drugim biroima, od kojih je najznačajnija višegodišnja saradnja sa arhitektonskim studiom re:a.c.t.