Alpska luksuzna vikendica Z House smeštena je u veličanstvenu panoramu italijanskih Alpa pored Treviza i predstavlja jedinstveni spoj arhitekture i okruženja od kojeg zastaje dah zimi i leti! Projekat alpske kuće Z House potpisao je studio GEZA svojim konturama uklapa se u pejzaž, karakteriše je obilje svetlosti, luksuzan komfor i moderno oblikovana drvena fasada kao naglašene krovne kosine.

Prilaz kući takođe je deo projekta u kojem se ona scenski prikazuje onome ko joj prilazi: na prvi pogled je to voluminozna masa koja se prikazuje kao deo eksterijera, dok je sam ulazak u kuću istovremeno doživljaj pejzaža koji se uvlači u dom.

Orijentacija pravca ppružanja pogleda određena je planom kuće: prilaz kući je sa zapadne strane krećući se ka istočnoj pruža se veliki dnevni boravak iz kojeg se vide alpska dolina i široka panorama.


Zahtevi vlasnika ove vikendice bili su vrlo bogati i kompleksni, i podeljeni su u dve celine sa jukstapozicjom koje su pri tome podeljene na različite visine. Prostrani dnevni boravak kombinuje dva nivoa u ovom fluidonom prosotru, dok su ostale vunkcije jasno izdvojene: glavna spavaća soba je smeštena na gornjem nivu, a ostale i sauna sa welness kutkom su u nižoj zoni.

Spolja kuća deluje kao da priljubljena za tlo, koje deluje fluidno, dok iznutra karakter dnevnog boravka određuje impresivan krov koji je prati dva glavna volumena kuće – prostor kao da ulazi u planine.

Osnovnu ideju ovog projekat čini izbor materijala, pre svega konstrukcije koa je od betona i koja je vidljiva samo iznutra. Ona je sprovedena kroz podove i pafone i kao takva naglašava lakoću krova.

Spolja kuča deluje kao telo presvučeno drvetom, poput mnogih alpskih kuča, koja danas gubi tradicionalni smisao uslovljen agrikulturnom svrhom već je pretvorena u izvor solarne kontorle i uštede neregije, što je arhitektonski od fundamentalnog značaja.

Foto: Gianni Antoniali