Bečka Kuća umetnosti kao jedan od muzeja u sastavu Bečkog Holdinga ove godine slavi 25-godišnji jubilej. Ovaj muzej koji je osmislio čuveni bečki umetnik Fridensrajh Hundertvaser (Friedensreich Hundertwasser) čuva u sebi široku stalnu postavku ovog umetnika vizionara, jedinstvenu u celom svetu, i svoje specijalne izložbe posvećuje fotografiji 20. i 21. veka. Kuća umetnosti se 2015. godine iznova pozicionirala sa sadržajem „eko-muzeja“ i otvaranjem novih izložbenih površina.

Fotosammlung_OstLicht_2016_Cora_Pongracz_FH_in_Venedig_print

U proteklih 25 godina je održano 90 međunarodnih izložbi koje je posetilo preko 3,5 miliona posetilaca, samo u 2015. godini je prodato 148.000 ulaznica, od čega je oko 16.000 bilo dece i mladih prethodne godine.

Povodom jubileja posetioce očekuje obuhvatan program. Kuća umetnosti organizuje diskusije sa renomiranim savremenicima Fridensrajha Hundertvasera u saradnji sa bečkom televizijom W24, predstavlja novu publikaciju o Hundertvaseru, četvorodelno foto-izdanje o Hundertvaseru, novu godišnju porodičnu ulaznicu za muzej, organizuje „šetnju sa Hundertvaserom“, jubilarnu izložbu bečkog fotografa Petera Dreslera i takozvanu „porodičnu subotu“.

 

Foto: Bečka Kuća umetnosti, fasada, © Eva Kelety

Kora Pongrac, Hundertvaser u Veneciji, oko 1970. godine © Fotosammlung Ostlicht