Teme inspirsane etnom, veza društva i umetnosti uz predavanja i radionice biće u sadržaj trodnevne međunarodne manifestacije, festivala Ethnology koji će biti održan od 12. do 14. oktobra 2017. godine u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu (Skender begova 51).


Etnology predstavlja jasan uvid u širok spektar etnom inspiranih tema kroz formu različitih kulturnih izražavanja: modne revije, izložbe, rukotvorine, muzičko­scenski nastupi, dokumentarni filmovi, kao i seminari, radionice i predavanja uvaženih predavača. Specijalni naglasak je stavljen na tradicionalnu umetnost i kulturno nasleđe kao i na njihovu kontinuiranu prisutnost u savremenom društvu kroz modernu umetnost. Etnology projekat ima za cilj podizanje svesti o važnosti uloge i zaštite kulturnog nasleđa u procesu globalizacije i njenog uticaja na transforamciju kulture, približavanje mladima, ljubiteljima etno umetnosti i široj javnosti kulturno nasleđe kroz originalne i zanimljive umetničke forme, proširivanje saznanja kroz seminare i predavanja etnologa, na koji se način u savremenom svetu odvijaju procesi uticaja globalizacije na očuvanje tradicionalne umetnosti, kao i uticaja tradicije na savremenu umetnost, promocija društava i institucija koje neguju tradiciju, kao i savremenih umetnika koji imaju etno kao inspiraciju za svoje umetničko izražavanje. Unapređivanje lokalne saradnje sa regionalnim i internacionalnim etno kulturnim mrežama takođe je jedan od ciljeva, definisanje sadašnjosti i željene budućnosti kroz oblikovanje odnosa prema prošlosti, tradicionalnoj umetnosti, pod uticajem globalizacije, preti izumiranje. Etnology ima za cilj prenošenje znanja, istarživanje, prikupljanje, zaštitu, predstavljanje, očuvanje i popularizaciju kulturnog nasleđa.

Foto: Ethnology festival promo