Zaplovite u čarobni svet mozaika i tajnovite odaje istorije kroz izložbu „Destination Micromosaic” koja osvetljava vezu grada Ravene i mozaika koji je njen znak prepoznavanja. Izložbu organizuje kompanija SICIS koja crpi najstarije nasleđe Ravene kroz inspiraciju za svoje mozaičke modele koji su poznati širom sveta.


Raskošne mozaičke kompozicije namenejene su ukrašavanju privatnih i javnih ustanova i ova kompanija ih distribuira na svih pet kontinenata. SICIS je razvio univerzalni jezik mozaika koji je prepoznatljiv kroz sve njegove projekte. Ova izložba predstavlja putovanje kroz razvoj brenda SICIS i kroz svu složenost koja je karakteristična za svet mozaika.

Foto: SICIS promo