Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda, u Konaku kneginje Ljubice, u Sali pod svodovima, donosi pregled barokne umetnosti tokom vladavine Austrijske monarhije.

Beograd u doba baroka je kratak trenutak u njegovoj istoriji kada ga je Austrijska monarhija preuzela od skoro dvovekovnog turskog upravljanja i grandioznim poduhvatima u par decenija pretvorila iz orijentalne varoši u pravi evropski utvrđeni grad.

Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Arhijerejsкi štap mitropolita Vikentija Jovanovića, 1732.

Grad su Turci potpuno napustili, a doselili se žitelji Evrope sa raznih strana Austrijskog carstva, među njima bilo je trgovaca i zanatlija, ratnih veterana i sirotinje koja se nadala boljem životu na novom prostoru. Uselili su se u prazne turske kuće, džamije pretvorili u crkve i kapele, i svoju varoš na prostoru današnjeg Dorćola velikom izgradnjom podelili na blokove sa pravilnim ulicama i nizom zgrada baroknih fasada. Podignute su palate, kasarne, bolnica, apoteke, pivara, solana, manastiri i škole. Na suprotnoj strani, padini koja se od Knez Mihailove ulice spuštala ka Savi živeli su Srbi okupljeni oko Saborne crkve i svoje mitropolije.

Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Panorama Beograda
Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Barokni nakit

Oko oba naselja, nemačkog i srpskog, po prvi put su izgrađeni varoški bedemi sa kapijama u koje su se slivala četiri glavna gradska puta. Kroz Temišvarsku ili Smederevsku kapiju vodila je današnja Dunavska ulica, Carska, kasnije Vidin kapija bila je na pravcu Ulice cara Dušana, Virtenbergova, kasnije Stambol kapija u pravcu Vasine i Šabačka kapija u pravcu Karađorđeve ulice. Beogradska tvrđava se preuređuje u modernu utvrdu sa dekorativnim baroknim kapijama i inovativnim zdanjima kao što su Veliki „rimski“ bunar i Velika barutana.

Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Apoteka
Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Tiganji

Veoma ambiciozan plan za novu ulogu Beograda urušio se u trenu, novim ratom između Austrije i Turske. Grad je izgubljen i ubrzo po povratku Turaka Beogradu je vraćen orijentalni izgled. Porušena su sva utvrđenja, bedemi koji su okruživali nemačku i srpsku varoš, sve kuće višespratnice, između ostalih prinčeva kasarna i mitropolitska rezidencija, a širom grada niču minareti. Skoro svi stanovnici Beograda, sa svojim dragocenostima, beže ka severu, a Turci u njemu zatiču samo 45 Jevreja i osam Srba.

Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Tanjir
Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Bokal sa oznakama esnafa

Beograd je austrijskom baroknom rekonstrukcijom prvi put posle više od hiljadu i po godina, odnosno rimske izgradnje Singidunuma, građen unapred osmišljenim urbanističkim planovima i pristupom gradu kao jedinstvenoj celini. Većina baroknih promena u gradu nestala je netom, ali se i do danas njeni tragovi čuvaju u jezgru grada, u izgledu glavnih saobraćajnica i blokova zgrada. Nekadašnji varoški bedemi stoje kao podsećanje na barokna vremena u obrisima Kosančićevog, Topličinog i Obilićevog venca.

Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Srbin se oprašta sa majkom, sa Engelbrehtove gravire
Izložba „Barokni Beograd – Preobražaji 1717–1739“ u Muzeju grada Beograda
Oficirska sablja

Na izložbi će biti predstavljeni projekti i planovi izgradnje Beograda iz Bečkih arhiva, i predmeti koji ilustruju naoružanje, odevanje, ishranu, pobožnost, ali i svakodnevicu i dokolicu austrijskog vojnika i žitelja grada. Većina je otkrivena u arheološkim istraživanjima, a deo potiče iz bogatih zbirki Muzeja grada Beograda, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Vojnog muzeja u Beogradu, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Muzeja grada Novog Sada i Galerije Matice srpske.

Autorke izložbe su Nika Strugar Bevc, viši kustos Muzeja grada Beograda i Vesna Bikić, naučni savetnik Arheološkog instituta.

Izložba se može pogledati do 4. juna 2019. godine. Radno vreme tokom trajanja izložbe je utorkom, sredom, četvrtkom i subotom od 10 do 17 časova, petkom od 10 do 18 časova, a nedeljom od 10 do 14 časova.

Foto: promo