Na izložbi Bliskost i razlike IV biće prikazani radovi koji referišu na oblast zanatske fotografije: Bilјane Janković Foto Formia Oktobar 1999/2000 (2001), Miloša Tomića Daleko od foto portreta (2020) i arhivski materijal komercijalnog fotografa, koji datira iz osamdesetih i devedesetih godina ХХ veka (kolekcija Centar za fotografiju).

Miloš Tomić
Biljana Jankovič

 

Portretna fotografija, odnosno reciklaža i efekat oštećenja (dotrajalost fotografskog materijala i njegova fizička nepostojanost – materijalnost fotografije predmeta), čine okosnicu izložbe Bliskost i razlike IV. Miloš Tomić i Bilјana Janković se postupkom aproprijacije bave fotografskim škartom različitog porekla. Fotografije koje Miloš Tomić sakuplјa na buvlјim pijacama, naknadnim isecanjem i kolažiranjem integriše u novu vizuelnu formu, obrazujući skupove. Bilјana Janković od odbačenih delova fotografija za lična dokumenta iz jedne fotografske radnje, gradi monumentalne kompozitne slike. Zanatski portreti Adama Paunovića – crno bele foto-montaže kolorisane erbrašom, koje su usled neadekvatnog skladištenja oštećene, predstavlјaju svojevrsno dostignuće analogno generisane slike, sada specifične i vizuelno atraktivne po načinu atrofije foto-materijala.

Izložba Bliskost i razlike IV suočava dva oblika apstraktne prirode fotografije: značenjski – kada vizuelni podatak ima stabilnu referentnu vrednost, sa vizuelnim – kada je primarni slikovni sadržaj oštećen ili uništen: kada fotografija slika ustupa mesto fotografiji predmetu.