Izložba fotografija „Palimpsest“ multimedijalnog umetnika međunardonog priznanja Predraga Vukašinovića biće predstavljena od 5. do 15. juna 2020. godine u beogradskoj galeriji O3ONE (Garila Principa 16).

Izložba fotografija „Palimpsest“ Predraga Vukašinovića u galeriji O3ONE: Fragmetni prostorno-vremenskog konteksta

Predrag Vukašinović svoju umetničku afirmaciju i priznanje stekao je na domaćoj i internacionalnoj sceni kao modni dizajner. Uporedo sa ovim profesionalnim pozivom, Vukašinović se više od 15 godina pasionirano bavi i umetničkom fotografijom, potvrđujući status autora neiscrpne stvaralačke energije i vitalnosti koja se sa lakoćom materijalizuje u različitim medijima. U osnovi kreativnog impulsa ovog umetnika jeste sloboda kretanja, prevazilaženje ograničenja fizičkih i mentalnih barijera, otkrivenost u percepciji i mogućnost drugačijeg ugla gledanja na vizuene, društvene i kulturne fenomene. Naime, fotografije su nastale tokom putovanja na kojima umetnik stvara jedan personalni dnevnik zabeleški autentičnih, neretko skrivenih, toposa. U prethodonoj seriji monohromnih crno-belih fotografija pod nazivom Shape of Silence, Vukašinović fokusira dva fenomena: savremene arhitektonske konstrukcije koje dovodi do nivoa dinamizirane igre stilizovanih apstraktnih formi i portrete protkane nasleđem lokalnog, arhetipskog – dva sveta koja u dijaloškoj formi utišanog meditativnog tona svedoče o trajanju i / ili borbi.

Izložba fotografija „Palimpsest“ Predraga Vukašinovića u galeriji O3ONE: Fragmetni prostorno-vremenskog konteksta

„Ove fotografije su ujedno i pažljivo odabrani uzorci-svedočanstva jednog konkretnog geografskog, društvenog i kuturnog ambijenta. Ostatci natpisa, grafita na zabeleženim površinama predstavljaju male ali dragocene dokumentarne fragmente ovih foto-hronika koji definišu prostorno-vremenski kontekst“, navodi u katalogu izložbe istoričar umetnosti Miroslav Sapundžić.

Izložba fotografija „Palimpsest“ Predraga Vukašinovića u galeriji O3ONE: Fragmetni prostorno-vremenskog konteksta

Foto: Predrag Vukašinović za press