Samostalni umetnik Ana Jokić Nenadić (1971.) predstavila je svoje radove u ustanovi kulture Parobrod (Beograd, Kapetan Mišina 6a) na izložbi pod nazivom „Tišina”.

Kao samostalan umetnik (ULUPUDS) Ana izlaže samostalno i na grupnim izložbama. Neobično ekspresivan izraz kojim tretira teme iz okruženja osluškujući unutrašnji glas i zauzimajući kritički stav prema pojavama savremenog doba je ono što odlikuje njene slike.

Autorka je na nedavnoj izložbi prikazala radove koji su izraz bunta protiv agresivnih informacija koje se svakodnevno serviraju kao i protiv različitih saveta za brzo rešavanje životnih problema. Tišinu kao koncentrisanu moć umetnica želi da približi posmatraču kroz prostor i oblike.


Foto: promo