Galerija „Art for All“ posle perioda izolacije nastavlja sa svojim konceptom predstavljanja savremenih likovnih umetnika i poziva publiku na druženje.

„Unutrašnja opasnost’’ Ane Golović biće prestavljena u galeriji  „Art for All“

Sasmostalana izložba umetnice Ane Golović  „Unutrašnja opasnost’’, biće otvorena galeriji „Art for All“ u Beogradu (Kralja Petra 4a) od 17. do 25. juna 2020. godine.

Ana je akademske studije završila u Novom Sadu i svoj rad prikazivala je na mnogobrojnim svetskim samostalnim i grupnim izložbama. Beogradskoj publici predstaviće se serijom slika koje odišu akademskim realizmom sa ženskom figurom kao centralnim motivom. Uloga žene i njena osećanja u stanjima napuštenosti, bespomoćnosti, anksioznosti su glavna tema ove izložbe. Ženski aktovi na velikim formatima smešteni su u prostore koji su mirni, ali i napušteni. Nazivi slika na ironičan i satiričan način još jasnije dopunjuju predstvaljene situacije.

Foto: press