Đula Molnar, bivši profesor na katedri grafike unirveziteta MOME i Goran Dimić izlažu 12+12 plakata inspirisanih velikim Vazarelijem, svako na svoj način na izložbi „Hommage Victor Vasarely 110” (Victor Vasarely) u galeriji KC Grada, 29. juna i izložba traje samo 44 sata.

Jedna anegdota u vezi sa legendarnim Viktorom Vazarelijem (1906-1997), francuskim umetnikom mađarskog porekla, poslužila je kao inspiracija dvojici umetnika da se „poigraju” jednim od njegovih najprepoznatljivijih dela – znak za kompaniju Reno (Renault) iz 1972. godine i time obeležee 110. godišnjicu njegovog rođenja. Naime, na prezentaciji Vazareli je svoje rešenje opisao kao stilizovani dijamant, a u sebi se smejao do kraja svog dugog života znajući da je logo u stvari op-artistički sveden ženski polni organ sastavljen od inicijala sopstvenog imena (VV).