Izložba umetničkog nakita i slika „Iznad krošnji svih vlada mir” Ivane Martić biće predstavljena od 2. do 10. marta 2022. godine u prodajnoj galeriji Singidunum (Beograd, Knez Mihailova 40) i može se pogledati uz propisane mere zaštite.

Ivana Martić: Izložba umetničkog nakita „Iznad krošnji svih vlada mir”

Umetnički nakit od drveta posebno je polje istraživanja i likovnog izraza, kojem sam posvećena jednu deceniju i u kojem se sublimiraju moje namere i potrebe za sveobuhvatnim vizuelnim konceptom, susretom umetnosti i dizajna, lepog i primenljivog. Oblici i forme koji u tom procesu nastaju, u direktnom kontaktu s prirodom i iz same prirodne materije, preneseno su značenje onoga što kao najvišu vrednost prirode vidim – suštinsku celovitost, aktivnu životnu supstancu i samostvarajući model savršenog.

Ivana Martić: Izložba umetničkog nakita „Iznad krošnji svih vlada mir”

U potrazi za suštinskim i lepim u umetnosti, priroda je pokretač, kao mikro i makro uređena sredina, sveprožimajuća, delom vidljiva, delom nevidljiva. Utisnuta u umetnički rad, upravo kroz njega pokazuje svoju angažovanu ulogu, čak i kada joj ta uloga nominalno nije dodeljena jer, ona neprekidno deluje na sve. Nakit je nastao iz težnje da se tom miru i redu sama približim, da ovaj rad bude podsticaj drugima da postanu svesni prisustva i upliva prirode na život – reč je o interpretaciji onog stanja koje opisuje J. V. Gete dok u brdima Tiringena promatra prirodu i zapisuje stih „Iznad krošnji svih vlada mir”.

Umetnički nakit od plemenitog prirodnog materijala neodvojiv je od prirode, baš kao i od umetnosti i likovnosti. Ona je zajednički imenitelj jednom i drugom, onom funkcionalnom i onome što zovemo „čista umetnost”. Oblici, boje, forme, strukture, materijali kojima je nakit oblikovan podređeni su onom istom čemu i slika – postizanju harmonične celine, gde je slučajnost rezultat svesne namere o postignuću reda. Drveni elementi, sa svojim prirodnim strukturama, savršenim nesavršenostima, koje sam rad konzervira u novu, estetski oblikovanu celinu, osnova su nastalih umetničkih formi nakita.

Ivana Martić: Izložba umetničkog nakita „Iznad krošnji svih vlada mir”

Svojom monumentalnošću i naglašenom izražajnošću, nakit koji radim traži aktivno učešće osobe koja je spremna da ga ponese – svaki komad iziskuje identitet, stav i intelekt. On je samo deo fizičke pojave persone čije kvalitete treba da naglasi i podrži, nikako da ih određuje.

Ivana Martić: Izložba umetničkog nakita „Iznad krošnji svih vlada mir”

Tekst: Ivana Martić
Foto: Dragana Udovičić