Izložba slika umetnika autentičnog senzibiliteta Peđe Rakićevića biće otvorena 6. marta u beogradskoj galeriji Singidunum (Knez Mihailova 40). Linija, crtež, boja, kolorit i materija funkcionišu u slikama ovog umetnika nesmetano u uspostavljenoj vezi koja vodi ka autentičnoj pikturalnosti; površinu slike karakterišu plastične linije koje im daju taktilnu uverljivost.


„Linija je u slici Peđe Rakićevića dinamična, razigrana, subjektivistička. Ostvarena je brzim potezima, gestovima, često se pojavljuje pa nestaje; deluje pravolinijskom strogošću ili omekšava blagošću svojih zakrivljenih tokova; njena senzibilnost se karakteriše različitim vizuelnim stanjem – od jedva vidljivih, tankih i tananih crta, isprekidanih niti, pa sve do materijalizovane zadebeljane i teške lineranosti…”, navodi u katalogu izložbe istoričar umetnosti i likovni kritičar Sava Stepanov.


„Rakićević svoje isprepletane linijske strukture ostvaruje direktnim ceđenjem boje iz tube. Neki od tih reljefnih crteža nacrtani su “preko slike” te su linije vidljive, dok su drugim postupkom reljefne linije prslikavane te su slućene u reljefnosti pikturalne strukture…”, piše Stepanov.