Može li se posredstvom slike putovati? Odgovor na ovo pitanje nudi beogradski slikar Stojan Milanov inspirisan pesmom koju je grupa Gordi snimila krajem sedamdesetih godina i vođen idejom da se neuobičajenim okolnostima i ograničenjima sa kojim smo suočeni poslednjih meseci suprotstavi – slikom! Izložba „Ovog leta idem na more!” koju je predstavio u Maloj galeriji ULUPUDS-a upravo tome služi!


Kamen, pesak, morska voda, svetlost i iskonski mir koji je pronašao i poneo sa skrivenih plaža na kojima je sa suprugom prethodnih godina boravio, čine polazište za izložbu koju sačinjava dvadesetak ulja manjeg formata nastalih ovog čudnog proleća.


Za sve one koji ovog leta žele na more.. i uprkos svemu !

Izložba je otvorena do 4. septembra 2020.

Foto: press