„Logos u pokretu“, interaktivna multimedijalna izložba Ljiljane Bursać u Galeriji Kolarčeve zadužbine, biće otvorena 24. septembra 2019. godine.

„Logos u pokretu“, interaktivna multimedijalna izložba Ljiljane Bursać u Galeriji Kolarčeve zadužbine, biće otvorena 24. septembra 2019. godine.
„Reč je o interaktivnoj multimedijalnoj izložbi, artefaktima, delićima prirode, reprodukovanim starim spisima i novim člancima, a pre svega, o delima što nose utiske i duboku iskonsku priču koja je očarala umetnicu, i to je svakako dobar povod za crtež”, navodi Irina Tomić u katalogu izložbe.

Peregrinatio je univerzalna predstava traganja za nekom dragocenošću do koje je teško doći. Takav poduhvat izvela je Ljiljana Bursać. Kao u bajkama i mitovima, umetnica je na ovoj svojevrsnoj ekspediciji doživela brojne prepreke, ali je na putu do cilja ništa nije pokolebalo. Cilj, međutim, nije bilo samo odredište, već i sâmo putovanje. Svako takvo putovanje je put individuacije, odnosno traganje za sopstvenim središtem i celovitošću. Naizgled je paradoksalno da čovek putuje u daleke krajeve i upušta se u opasne avanture da bi tamo pronašao sebe samoga i svoju celovitost. Ipak, svaki put nosi svoju plemenitost i na svakom takvom putu mi sebe bolje upoznajemo i postajemo celovitiji, piše Irina Tomić.


Izložba će biti otvorena do 12. oktobra 2019. godine.

Foto; press