Prva samostalna izložba, master rad Anđele Ristić, biće predstavljena u galeriji Tribina mladih Kulturnog centra Novi Sad od 27. jula do 9. avgusta 2021. godine. Reč je o seriji crteža i slika na medijapanu kojima mlada umetnica istražuje razvoj identiteta kroz vizuelni kontinuitet likovnog dela.

Izložba master rada Anđele Ristić: ispitivanje identiteta

„Sposobnost projektovanja duhovne dimenzije kroz materijalno, analitičkog i sintetičkog pristupa stvaralačkom procesu, sagledavanja opšteg ka posebnom i obratno, opredelili su i usmerili tok master rada, istraživačkog ciklusa Anđele Ristić.

Čvrsto oslonjena na neprikosnovene vrednosti, duhovni identitet koji po rođenju nosi i vezuje za kosovski zavet, zemlju i teritoriju koje za nju predstavljaju misao i značenje, sećanje i osećanje, smisao i ispunjenje, ona gradi estetski stepenice sopstvenog likovnog, čisto umetničkog traganja i postupka. Identitet je suštinsko polazište, vezivno tkivo na čije obličje se nadovezuju sam likovni izraz i sazrevanje.

Izložba master rada Anđele Ristić: ispitivanje identiteta

Kako kroz „samoodrživog pojedinca“, osuđenog, osamljenog i otuđenog vidi prelamanje slike globalističkog društva kvazi humanističkih vrednosti, tako sa druge strane površnog sistema sagledava mogućnost sazrevanja pojedinca kao dela toka, istorijskog sleda, kulturološkog, civilizacijskog i duhovnog identiteta, onoga ko se nalazi na intelektualnom i duhovnom stupnju sa kojeg je u stanju da postavi pitanje – ko sam ja?

Na koji način se antičko nasleđe, ranohrišćanska umetnost i zlatni srednji vek dotiču u modernoj umetnosti i savremenom biću, kako se odricanjem od sopstvenog ega gradi umetnički rad, i na koji način na njega utiču lokalni elementi, jezik, običaji, slike detinjstva, narodno pesništvo, kako se pravoslavna i zapadnoevropska hrišćanska umetnost susreću u manastiru Visoki Dečani, uzori su nemerljivih vrednosti i slike koje su duboko u njoj zapisane, a od kojih polazi kada pristupa savremenom umetničkom radu.

Izložba master rada Anđele Ristić: ispitivanje identiteta
Jasne celine u okviru crteža istaknute kombinovanom tehnikom ugljena i grafitnih akcenata, a podržane laviranim podlogama, uobličene su i usaglašene na način na koji planirano, u odsustvu svake slučajnosti, zaokružuju celinu. Likovni elementi u dinamičnoj kompoziciji, građeni naizgled ekspresivnim zapetastim potezima, igra svetlucavih i bogatstvo različitih crtačkih materijala, kontrasta svetlih i tamnih površina, toplih i zagasitih boja na slikama, suština su umetničkog pristupa čistoj likovnosti, jeziku rastrećenom suvišnog i dekorativnog. Slike žitnih polja, strnjišta, jezik i pesme stare Srbije utkala je u strukturalni pristup građenju likovnog dela, bez suvišne eksplicitnosti – prenete su likovnim metaforama, stilski prefinjeno i ujednačeno”, napisala je o izložbi mlade umetnice Ivana Martić, likovni umetnik.

Foto: privatna arhiva