“Dark Side of the Moon” (Tamna strana Meseca) Cvetke Hojnik, renomirane umetnice iz Slovenije biće prvi put postavljena u beogradskoj galeriji Singidunum do 23. marta 2019. godine. Različite tehnike i materijali su u osnovi autentičnih objekata kojijma Cvetka iskazuje svoju fascinaciju ovim nebeskim telom.

Njene smele i originalne kompozicije na kojima je akcenat na tamno sivim i crnim krugovima različitih formata čine jedinstvenu i impresivnu celinu. Vizuelni efekat na nekim radovima autorka pojačava intervencijom sa diskretnim aplikacijama od žice koje izlaze u prostor i horizontalnim ili vertikalnim crvenim linijama, tvoreći kontrast tamnim plohama. Ovom homogenom izložbom geometrijske apstrakcije, umetnica je uspešnom sintezom materijala, tehnika i motiva krugova, likovnom ekspresivnošću uspela da ostavi utisak skladne, ubedljive organske povezanosti. Iako su se ovom vanvremenskom univerzalnom temom i ikonografijom bavili mnogi umetnici, u želji za pronalaženjem širih i novih izražajnih mogućnosti Cvetka je vešto eksperimentišući autentičnim slikarskim jezikom, specifičnom likovnom poetikom, vrhunskom kreativnošću i svojom individualnom interpretacijom inspričala svoju priču o „tamnoj strani meseca” o kojoj je pre nekoliko decenije pevala čuvena RNR grupa „Pink Floyd”.

Retki su umetnici koji izložbama dekorativnog karaktera, putem kojih se ne plasiraju jasne i očigledne poruke svetu, multiplicirajući iste geometrijske oblike, postavkama koje nisu socijalno i politički angažovane, mogu da postignu savršeni efekat pomerajući granice savremene likovne umetnosti.


Mesec je bio, jeste i biće izvor inspiracije umetnicima različitih generacija i autorskih rukopisa i kao takav neće nikad prestati da nas poziva na izražavanje i istraživanje onih suptilnih, skrivenih delova našeg bića i duše. Galerija Singidunum se pridružuje obeležavanju značajnog Jubileja, otvorivši svoja vrata talentovanoj slikarki Cvetki Hojnik u godini kada čovečanstvo slavi pola veka od prvom sletanja čoveka na Mesec.

Tekst: Maja Škaljac Stanošević
Foto: promo