U kulturnom centru Grad otvorena je izložba Umetničke grupe Šuma, koja je osnovana 2018. godine, a oformili su je bivši i sadašnji polaznici kursa slikanja i crtanja u Centru za likovno obrzovanje u Beogradu.

Mentor grupe, voditelj kursa slikara i crtanja je akademski slikar Milan Tepavac. Do sada su više puta izlagalai kao grupa. Članovi grupe su različitih profesija i starosnih doba, lekari, ekonomisti, srednjoškolci, profesori univerziteta, studenti na likovnoj i primenjenoj akademiji.

Radovi koji su izloženi realizovani su tokom nastave koja je radioničkog tipa u ateljeima Centra za likovno obrazovanje poznat po nazivu Šumatovačka. Radovi su nastali tokom radionice, posle uspešnog savladavanja osnovnih likovnih tehnika slikanja i crtanja. Zastupljena je figurativna i apstraktna umetnost, na većini radova dominantan je crtež izveden u različitim tehnikama od uglja, pastela do kombinovanih tehnika.

Mlada talentovana slikarka Sofija Janković.

Na izložbi su predstavljeni radovi 19 umetnika: Mirjana Vranješ, Igor Uljarević, Milica Lukačić, Svetlana Seferevoić, Viktor Cvejić, Branislava Lovrenski, Biljana Skrobonja, Sanja Stavrić, Jovana Radović, Jadranka Stoisavljević, Jovana Milisavljević, Irina Čugrina, Sofija Janković, Jovana Ivić, Boris Jakimovi, Marija Gajić, Doris Uskoković, Milena Milutinović i Vesna Krunić Matić. Izložba će biti otvorena do 27. maja.