Izložba asamblaža Ljiljane Stevanović može da se pogleda od 20. februara 2020. u Kući Đure Jakšića. Prestavljeno je 40 slika, u tehnici asamblaža kojima je Ljiljana posvećena duže vremena istražujući likovne elementa I materijale u cilju postizanja likovne harmonije.

„Eksperiment je lajt motiv čitavog opusa Ljiljane Stevanović, a kontinuitet poslednje serije tih likovnih istraživanja, predstavljenih u vidu asamblaža, može da se prati na postavci, koja je pred vama. To je specifično, intimno sažimanje sveta oko nas, odbacivanje nebitnog, ali i potreba za unutrašnjom harmonijom, koja je transponovana u delima kontrastnog kolorita.


Sintezu jasnoće, smirenosti i ravnoteže, Ljiljana je predstavila delima na kojima su vidljivi tragovi različitih materijala. Insistirajući na primarnom dejstvu likovnih elemenata – tako im daje novi život.


Taj nepredmetan pečat umetnicinog opusa, minimalističko geometrijsko slikarstvo, odnosno svedeni geometrizam, najbolje se čita kroz univerzalno, sveto i božansko, koje je vidljivo kroz simboliku kruga na njenim radovima. Krug, lišen predstavljačkog, je dominanta mnoštva kompozicija. Doživljavamo ga i kao Mesec, i zaklonjeno Sunce, on nema kraja ni početka, a može da predstavlja i specifičan štit od spoljašnjih uticaja, sigurno mesto – i za umetnicu, i za nas”, piše u katalogu izložbe likovni kritičar Maja Živanović.

Foto: promo