Galerija Atelier DivArt od 6. do 23. decembara 2022. godine predstavlja izložbu najnovijeg ciklusa slika Isidore Ivanović izvedenih u kombinovanoj tehnici pod nazivom „Daljina u pogledima”.

Već duži niz godina Isidora Ivanović je prisutna na našoj likovnoj sceni i primetno je da njen opus sadrži elemente istraživanja i dinamičnosti što se ogleda pre svega u izboru motiva i tema koje predstavlja. Isidora je okrenuta tradicionalnom štafelajnom slikarstvu gde na autentičan način predstavlja savremeni trenutak. Na njenim slikama ogleda se majstorstvo kako u crtežu tako i slikanju. Vrsno poznavanje anatomije, kompozicije, boje, svetlosti i senke odražava akademsko znanje, slikarsko umeće i talenat. Osim što odlično vlada anatomijom umetnica izučava i psihologiju čoveka. Slikarski pristup stvaralaštvu pre svega realističkog opredeljenja je svojstven Isidori koja suptilnim intervencijama na slikama u vidu arabeske u pozadini pravi vezu s realnošću i estetskim dostignućima dizajna i slikarstva sadašnjeg vremena.

Smisao Isidorinog stvaralaštva je bavljenje moralnim, društvenim i emotivnim vrednostima kao osnovnom aspektu civilizacije. Naglašena je ljubav prema bližnjima, deci, što je i okosnica ljudskog bića i društva. Isidora Ivanović evocira uspomene i podstiče posmatrača da se zapita o svom poreklu, početku, životnom putu, otuđenju koje se na njemu desilo i povratku iskonskom u emotivnom smislu. Slikarka predstavlja osobe uhvaćene u klopku samoće, otuđenja, neizvesnosti. Dok slike daju optimističan pogled ka buducnosti. Isidora crtežom i bojom tka sliku spoznavanja samog sebe ukazujući na značaj međuljudskih odnosa.

U tekstu kataloga istoričarka umetnosti Slavica Obradinović navodi:
„I sada detalj na slici ima značajno mesto bilo da je to portretski lik, ruka, pogled ili dekorativni elementi u pozadini. Kada realistične likove smesti u pozadinu koja asocira na QR kodove ili piksele dešava se buđenje tradicionalne slike koja suptilno nedvosmisleno dobija mesto u današnjici i njeno iščitavanje dobija drugačiji pravac. Asocijacije koje se javljaju pred okom posmatrača nedvosmisleno povezuju kako ono ispušteno u današnjici tako i njenu lepotu. Na svim slikama ovog ciklusa fokus je u pogledu osobe s portretskim karakteristikama različite životne dobi. Pogled je usredsređen u daleku nedefinisanu tačku tragajući za odgovorima u osami.”

„Kao glavna ideja izložbe provlači se zebnja da nas savremeni život razjedinjava, pogodnosti modernih tehnologija izoluju kako od drugih, tako i od nas samih. Najilustrativniji su u tom smislu portreti gde se u pozadini pojavljuju obrisi QR kodova ili binarni zapisi u koje se ljudi utapaju. Likovi su njima određeni, usmereni, ljudska stvarnost je zasićena tim obiljem informacija. Portret naboranog lica iza QR koda deluje kao odraz u ekranu – neko ko sebe posmatra i analizira svoj odraz u monitoru ili kao ’čovek iz monitora’, čovek koji svoj stvarni, autentični život provodi u virtualnom prostoru.” – navodi istoričarka umetnosti Marija Bajić
Foto: radovi Isidore Ivanović, press