Izložba „Srpska leksikografija od Vuka do danas“ u Galeriji SANU predstavlja glavnu prateču manifestaciju XVI Međunarodnog kongresa slavista, koji se održava u Beogradu od 20. do 27. avgusta 2018. godine, u organizaciji Međunarodnog komiteta slavista i Saveza slavističkih društava Srbije, uz podršku SANU i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autori izložbe su dr Rajna Dragićević, profesor Katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Nenad Ivanović, saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Recenzenti izložbe su akademik Predrag Piper i prof. dr Darinka Gortan Premk, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Osnovni cilj izložbe je da se u srpskoj kulturi obeleži dvesta godina od objavljivanja prvog izdanja Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića, dela za koje je Pavle Ivić, jedan od najznačajnijih srpskih lingvista druge polovine 20. veka i akademik SANU, rekao da „nema sumnje da je, od svih pojedinačnih Vukovih spisa prvo izdanje Rječnika najznačajnije. Čak se ne može navesti nijedno drugo delo u istoriji srpske kulture koje bi odigralo veću ulogu kao prekretnica, kao polaganje temelja.“ Obeležavanje godišnjice objavljivanja ovog ključnog dela srpske kulture kojim se utemeljuje savremeni srpski književni jezik predstavlja važan zadatak srpske nauke i kulture uopšte.

Drugi cilj jeste skretanje pažnje šire javnosti na ovaj važan jubilej, ali i na značaj srpskih rečnika kao knjiga koje su više od knjiga. Oni su riznica kulturoloških podataka o istoriji srpskog naroda i koncepcijski i sadržajno po pravilu predstavljaju vernu sliku stanja u društvu, duhovne ideje koju je srpski narod pratio u određenim razdobljima i njegove horizonte u sistemskom razumevanju sveta oko sebe i jezika kojim se služi. Cilj je da se na izložbi predstavi preplitanje kulturne istorije naroda i istorije leksikografije.

Autor postavke je arhitekta Ozarija Marković Lašić, koja je poslednjih osam godina u dizajnu izložbi i muzejskih postavki jedan od najtraženijih autora. Uradila je dizajn 16 izložbi iza kojih stoje najvažnije nacionalne ustanove, u najnačajnijim institucijama i muzejima, od Galerije SANU, Galerije nauke i tehnike SANU, Arhiva Srbije, Narodne biblioteke, Muzeja primenjene umetnosti, Muzeja istorije Jugoslavije do stalnih postavki na Pravnom fakultetu, Ministarstvu spoljnih poslova i Valjevskom Arhivu. Među izložbama čiji je dizajn potpisala su „Dvesta godina srpske diplomatije,”muzejsku postavka u Ministarstvu spoljnih poslova, „100 godina od I svetskog rata”u Arhivu Srbije, stalnu postavku u Valjevu „Valjevska bolnica”, 60 godina Muzeja primenjene umetnosti, 70 godina od Holokausta u Srbiji.

Foto: Ozarija Marković Lašić