Izložba „Lica Palmire u Akvileji“ koja se održava do 3. oktobra 2017. u Nacionalnom arheološkom muzeju u Akvileji prva je izložba u Evropi posvećena antičkom gradu Palmiri koji je nedavno pretrpeo razaranja. Izložba, koju su priredili Marta Novello i Cristiano Tiusi, a realizovala je Fondazione Aquileia u saradnji sa Direkcijom muzeja pokrajine Friuli Venecija Đulija i Nacionalnim arheološkim muzejom Akvileje, predstavlja originalne komade iz Palmire koji su objedinjeni po prvi put.

Cilj izložbe je da se prikažu građani antičkog rimskog sveta. Izloženi predmeti prikazuju forme i modalitete svakodnevnog života i rada koji su zajednički od Palmire do Akvileje, od Niša do Kostantinopolja. Mogu se videti i karakteristike tipične za istočni deo Rimskog carstva koje je znatno ojačalo počev od Dioklecijanovih reformi. Upravo u tom periodu iz Srbije dolazi čak 17 rimskih imperatora.


Pored arheološke izložbe biće prikazana i izložba fotografija „Pogledi na Palmiru“ Elija Čola koje su nastale pre nedavnih razaranja.


Zahvaljujući tome što predstavlja svedočanstvo svetske kulturne baštine kao i svojoj izuzetnoj građanskoj vrednosti, izložba je dobila pokroviteljstvo Nacionalne komisije za saradnju sa UNESKOM Italije, Ministarstva kulturnih dobara, kulturnih aktivnosti i turizma i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije.

Foto: promo Istituto Italiano di Cultura Belgrado