Doktorski umetnički projekat Nikole Milekća „Okupljanje rasutih – simbolika trepze kao refleksija mesta društvenosti / izložba slika“ sagledava pojam trpeze kao mesto odigravanja društvenog života.

Nikola Milekić otvara doktorsku izložbu u Galeriji FLU

Termin „rasuto“, ukazuje na rastakanje nekadašnje celine i na postojanje zajedničkih kriterijuma ili zakonitosti na osnovu kojih se oni mogu objediniti. To može biti racionalan i iracionalan proces, neminovan ili slučajan, socijalnog ili psihološkog karaktera, ali u svim oblicima ispoljavanja, reč je suštinskom belegu  ljudske prirode: razdvajanju  i spajanju.

Trpeza simboliše ljudsku potrebu za zajedništvom i datira od samih početaka ljudskog društva i na različite načine obeležava čovekov život. Prisutna u svakodnevici, kao deo ritula, običaja i praznika, ona je mesto okupljanja i donošenja odluka, mesto zbližavanja ili mesto sukoba. Za njom se ljudi zbrajaju kako bi se nahranili, i to ne samo fizičkom hranom već i onom duhovnom, neopipljivom, koja ipak ispunjava i okrepljuje, ona je izobilje koje može da se deli sa drugima, a kojeg u samoći nema.

Lјudi za trpezom vraćaju (makar i privremeno) staro obličje rasutoj celini. Svako od okupljenih je nedostajući deo slike, a slika, bez bilo koga od njih, krnja celina. Njihov odnos je dijalektički i komplementaran. Kao što je trpeza (celina) entitet za sebe, tako je i svaki pojedinačni čovek koji tu sedi, zaokruženi  mikrokosmos koji svojim prisustvom i svojom posebnošću celini daje identitet.

Izložba je otvorena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 6. marta 2023.

Tekst: Nikola Milekić