Ovogodišnje 57. izdanje Oktobarskog salona, koji se održava od 15. septembra do 28. oktobra 2018, nosi pečat njegovih kustosa, Daniel Kvaran (Danielle Kvaran, iz Francuske) i Gunara B. Kvarana (sa Islanda), i predstavlja rad troje francuskih umetnika, Mari Anž Gijemino (Marie-Ange Guilleminot), Fabrisa Ibera (Fabrice Hyber) i Romualda Azumea (Romuald Hazoumé) koji će biti u Beogradu.

Tom prilikom, Francuska ambasada se odvažila na jedan jedinstveni umetnički čin: da predstavi, u svom art deko prostoru, izuzetno atraktivna dela street umetnice iz Beograda, TKV koja je imala izložbu u decembru 2017. godine u Francuskom institutu. Otkrijte kako izgleda vizuelna, simbolička, intelektualna interakcija dva sveta: jedne rezidencije, koja je arhitektonski biser iz tridesetih godina prošlog veka, sa umetnošću koja koristi javni prostor kao mesto na kome se odvija čin stvaranja. Prožimanje tih svetova ilustruje dinamiku odnosa između naše dve zemlje, koji su oslonjeni na tradiciju, potpuno savremeni, i usmereni ka budućnosti.
Ambasada Francuske u Beorgadu, 57. Oktobarski salon, Danielle Kvaran, Marie-Ange Guilleminot, Fabrice Hyber, Romuald Hazoumé
Foto: press