U Beogradu će u julu startovati „Kiparh“ arhitektonska škola za decu, ogranak istoimenog koncepta koji u Rusiji postoji od 2015. godine.


„Kiparh“ program namenjen je deci uzrasta od 6 do 14 godina, sa ciljem da podstakne njihov talenat i kreativnost. Predavači su domaći stručnjaci iz oblasti arhitekture sa višegodišnjim iskustvom u praksi i održavanju nastave – doktori nauka i doktorandi Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Škola je koncipirana tako da razvije prostorno i konceptualno razmišljanje polaznica i polaznika različitog uzrasta. Deca dobijaju priliku da savladaju osnove arhitektonskog koncepta i forme, kao i osnovna načela funkcionisanja struktura. Praktični ogledi i testiranja konstrukcije se sprovode na modelima mostova i kula koje deca samostalno prave na časovima. U okviru programa, predavači uče decu da razmišljaju kao arhitekte i pripremaju ih za praktičnu primenu arhitektonskih znanja kroz igru.
„Kiparh“ je arhitektonski biro iz Krasnodara, koji paralelno sa praksom razvija i arhitektonsku školu za decu. Otvorili su škole u gradovima širom Rusije, a odnedavno su pokrenuli isti edukativni program i u Beogradu.
Za više informacija: Kiparh.serbia@gmail.com, +381691595975
Instagram: @kiparh_serbia
Facebook: www.facebook.com/kiparh.serbia/
Sajt: http://kiparh.ru/