Povodom obelažavanja 48 godina postojanja Galerije ` 73 predstavljena je izložba ćlanova Društva srpskih umetnika Lada, najstarijeg srpskog umetničkog udruženja.

Umetnost koja odoleva vremenu – izložba članova LADE u Galeriji `73
Klopka 4, kombinovana tehnika, 100×180 cm

 

Svoje radove predstaviće 15 umetnika: Todor Stevanović, Svetomir Arsić Basara, Neša Paripović, Radomir Damnjanović Damnjan, Aleksandar Đurić, Zoran N. Đorđević, Savo Peković, Miroljub Filipović Filimir, Petar Đuza, Slobodanka Šefer, Tijana Fišić, Nikola Vukosavljević, Drinka Radovanović, Mati Efimija i Ljiljana Mićović.

Umetnost koja odoleva vremenu – izložba članova LADE u Galeriji `73
Stav, kombinovana tehnika na platnu, 110×90 cm

Aleksandar Đurić, autor teksta za katalog, je o radu i istorijatu Lade između ostalog rekao: „Društvo srpskih umetnika Lada u godini 2021. ima 33 člana širokog generacijskog raspona sa različitom stilskom i poetičkom opredeljenošću. Tražiti među njima profesionalnu rezultantu nije jednostavan zadatak, jer ona ako i postoji, nije lako vidljiva. Važno je napomenuti da ne mali broj članova živi i radi u okviru dijaspore, odnosno u velikim gradovima Evrope: Londonu, Milanu, Lisabonu, Berlinu, Parizu. Društvo se okuplja oko ideje da je čovek budućnosti onaj koji najduže i najviše pamti. Za umetnost takav stav je od posebne važnosti, pored onih koji se odnose na stepen i vrstu kreativnosti, što su oznake za autentičnost i inovativnost. Biti u svom vremenu znači biti u svim vremenima, prošlim i onim koja tek nastupaju. Ne odricati se proverenih iskustava, već ih bogatiti novim saznanjima. Svako na svoj način i u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Nijedan drugi stav nije prihvatljiv za članove Društva, osim onaj o postojanju jasne svesti da se slobodno deluje za dobrobit pojedinca, zajednice, čovečanstva. Tim redosledom.“

Umetnost koja odoleva vremenu – izložba članova LADE u Galeriji `73
Blago iz kamena, 50×50 cm, Slobodanka Šefer

Izložba će trajati do 13. jula 2021. godine.

Foto: press