U zvaničnoj selekciji budimpeštanske Nedelje dizajna (Budapest Design Hét) učestvovala je i beogradska dizajnerka Jelena Drobac koja se predstavila samostalnom izložbom pod nazivom “Betű beszél betűről” (srp: „Slovo o slovu” odnosno na engleskom “Word on Letter”).

Ova izložba je nastavak umetničkog doktorskog projekta, odbranjenog na Univerzitetu umetnosti u Beogradu kod mentorke dr um Aleksandre Jovanić. Osnovna ideja izložbe i projekta je istraživanje tipografije u praksi, ali i u širem društvenom i istorijskom kontekstu. Radovi su pored interakcije i štampanog materijala sadržali i objekte od klirita kao i štampani tekstil.


Kontrirajući čuvenom citatu Beatris Vard da „dobra tipografija treba da bude nevidljiva“, u osnovi doktorskog rada, ali i izložbe je interaktivni sajt slovooslovu.info gde su slova upoređena sa: anatomijom (animacijom i ilustracijom se prikazuju osnovni elementi i termini anatomije slova i tipografije), arhitekturom (veza arhitekturnih stilova i stilova oblikovanja slova), modom (logotipi dva ugledna modna časopisa Vogue i Harpers Bazaar upoređivani po dekadama sa izgledom grafičkih rešenja i odeće), razvoj slova (vizuelno istraživanje razvoja latiničnih slova od crteža do apstraktnih formi), karakter slova (stilizacije određenih tipova slova date u poređenju sa stilizacijom nasumično odabranog prepoznatljivog pojma – ptice), razvoj fontova (stilizovana priča o istorijskom razvoju i inovacijama na polju štampanih pisama ispričana kroz kretanje konja), slikarstvom (Egon Schiele i njegovi potpisi na slikama su dokaz da se slova i pismo menjaju vremenom, ne samo na širem društvenom nivou, već i na ontološkom).

Ceo projekat je crno-belo-crveni, kao protivteža šarenilu interneta i današnje grafičke industrije a bazira se na četiri pojma internet-tipografija-avangarda-društvo. Projekat je u martu nagrađen DESIGN AND DESIGN, International Design Awards iz Francuske.

Na ovogodišnjoj manifestaciji prikazano je 120 izložbi, radionica i predavanja u centru Budimpešte iz oblasti dizajna, „start up“ i IT industrije i gastronomije. Pored zemlje domaćina – Mađarske, zemlje partneri u organizaciji manifestacije su bile i ostale zemlje Višegradske grupe – Češka, Poljska i Slovačka.


Foto: promo