Vesna Petrić, Biljana Novković i Jasna Opavski predstaviće svoje radove na izložbi „Protočnost”, koja će biti otvorena u ponedeljak 11. septembra 2017. u beogradskoj galeriji Singidunum.


Tri umetnice, dve sestre, dve koleginice iz klase na studijama, cimerke na likovnim kolonijama, drugarice u izlascima, još od priprema za upis na fakultete razmenjuju slikarska i druga iskustva istovremeno izgrađujući svoja tri umetnička stila uz međusobne uticaje. Sve tri se odlikuju sigurnim crtežom i darom za studioznu analizu, ali i divljenjem prema neponovljivom hazardu koji nastaje ponašanjem boje kao materije. Bilo da koriste uljane, akrilne ili vodene boje, rado dopuštaju medijumu da teče i prska, usmeravajući ga u skladu sa ličnim senzibilitetom.

Osušeni tokovi boje na slikarskoj podlozi beleže fluidno kretanje inspiracije pretočene u stvaralački čin. Ponekad talasi, struje tekuće boje, potpuno zaokupe slikarke i povuku ih u domene apstrakcije, ponekad mrlje porvociraju asocijacije i traže dopunu u vidu kontrolisanog uobličavanja, a ponekad prosto bivaju ukroćene veštim crtežom, koji odaje lični rukopis svake od slikarki.


Naziv „protočnost” je reč, koja se često provlačila kroz duhovne razmene između tri umetnice, a čiji je autor Biljana Novković. Reč je u njihovim razgovorima označavala sposobnost osobe da kroz sebe, svoj doživljaj, propusti utiske i iskustva – energiju postojanja.


Foto i tekst: promo galerije Singidunum