Tokom jeseni 2017. godine u centru pažnje velikih izložbi u bečkim muzejima biće Piter Brojgel Stariji, Rafaelo i Rubens.

Crteži i grafike Pitera Brojgela Starijeg se pored remek-dela Direra, Rafaela i Rubensa ubrajaju u najznačajnije zbirke bečke Albertine. U vlasništvu ovog bečkog muzeja nalazi se šest od oko 60 sačuvanih crteža holandskog umetnika kao i njegov celokupan grafički opus. U sveobuhvatnoj izložbi Albertina prati Brojgelovo umetničko nastajanje i rasvetljava njegov značaj kao „Slikara seljaka“, „drugog Hijeronima Boša“, obnavljača panoramske umetnosti kao i društveno-kritičkog satiričara. (Piter Brigel Stariji, 8. 9. – 3. 12. 2017. Albertina, www.albertina.at)

Za jesen je u Albertini predviđena još jedna izložba remek-dela – „Rafaelo“. Ova prva monografska izložba u Austriji, koja predstavlja rad italijanskog renesansnog slikara Rafaela Santija, sa 170 crteža i slika obuhvatila je sve značajne projekte čuvenog umetnika. Od ranog doba kada je živeo u umbrijskoj regiji, preko godina boravka u Firenci pa sve do rimskog doba, na izložbi se mogu videti fascinantna dela iz svih perioda njegovog stvaralačkog opusa. Pored dela iz zbirke Albertine posetioci će imati priliku da vide i Rafaelova dela pozajmljena iz drugih značajnih muzeja. (Rafaelo, 29. 9. 2017. -7. 1. 2018. Albertina, www.albertina.at)

Muzej istorije umetnosti u Beču posebnu izložbu na jesen 2017. posvećuje velikom umetniku flamanskog porekla, Peteru Paulu Rubensu. Postavka pod nazivom „Moć promene“ obuhvata crteže, uljane skice, kao i velika platna flamanskog baroknog slikara i osim dela iz bečke zbirke sadrži i brojne međunarodne pozajmice. (Peter Paul Rubens, Moć promene, 17. 10. 2017. – 21. 1. 2018. Muzej istorije umetnosti, www.khm.at/rubens2017)

Foto: Brojgel: Proleće, 1565. Albertina, Beč; P. P. Rubens: Ecce Homo (oko 1612.) The State Hermitage Museum, St. Petersburg 2017; Rafaelo: Lični portret, 1506. Galleria degli Uffizi Florenz