Izložba crteža mlade slikarke Kristine Pirković može da se pogleda u specijalizovanoj galeriji za umetnost crteža, beogradskoj galeriji „Haos”.

Kristina Pirković, Moljac (Kuda idemo), 2021.

Postavkom u galeriji “Haos” sagledavamo njenih poslednjih pet godina istrajnog rada. Bez obzira na vremenski raspon, narativni sloj svih predstavljenih crteža je višeznačan, tako da možemo da ih posmatramo kao poetski zaokruženu celinu.

Umetnost koja opominje, traži i nudi odgovore na ontološka, suštinska i najvažnija životna pitanja i dileme. Crtež kao potreba, osnova, tkivo, nosilac, navodi u katalogu izložbe kustos Maja Živanović. Prateći taj instinkt slojevitim simbolističkim kompozicijama, Kristina Pirković predano neguje primarni vid umetničkog izražavanja.

U početku su to bila uznemirujuća, a promišljena dela, sa snažnom religijskom tematikom, crno-belih kontrasta, mitskih i biblijskih citata, koja izviru iz duhovnog. Iako je sudbina prikazanih ljudi sumorna, jer sumnjaju, pate i vape… snažnom gestualnošću i nadrealnim spojem likovnih elemenata, Kristina ih smešta u neočekivane situacije. Protagonisti, u monohromatskim metafizičkim ambijentima – mimikom i metamorfozama potvrđuju egzistencijalnu usamljenost. U nekim od tih ogoljenih svetova, kriju se i paralele sa simbolima detinjstva, prikazanog kroz nenametljivo prisustvo lutki, čigri, balona, dirižabla i drvenih konjića. Na taj način, sintetizovan je čovekov apatični univerzum i dečje osećanje da je sve moguće.

Komparacije sa apokaliptičnim scenama, na granici vremena, nastavile su se kroz književne parabole i reminiscencije, ali i sopstvene dijaloge s majstorima istorije umetnosti… sa akcentovanom crvenom, zelenom i plavom bojom. U kompozicijama životnih raskršća i deformisanih likova, bitan činilac je i autentični bestijarijum hibridnih pacova, ptica, insekata i pasa. Zbog izražene facijalne ekspresije, oni nisu samo nemi posmatrači, već aktivnim učešćem postaju personifikovana bića. Crveno-zeleni zec (iako je simbol straha), u ovom svetu je, istovremeno – bojom istaknuti narator, ali svedok i saučesnik.

Iz velike i impresivne serije crteža izdvaja se lajt motiv postavke – triptih izgubljenog raja, zasnovan na slici Pola Gogena “Odakle dolazimo? Ko smo? Kuda idemo?” Središnjim panelom, Kristina Pirković transponuje kompleksnu kompoziciju s mnoštvom detalja, smeštenih u brojgelovski pejsaž u drugom planu. Jedinstveni univerzum mikro i makro odnosa ima centralnu figuru u vidu sputanog Gulivera, koji predstavlja specifičnu kritiku društva. Bez obzira na interakciju s neobičnim ljudima i životinjskim hibridima, on je usamljen i nemoćan, pogleda ka nebu.
I druga dva panela takođe imaju zanimljiv mizanscen, u vidu sijaset figura, koje su u korelaciji, kako međusobnoj, tako i s fantastičnim bićima, pa pratimo nekoliko paralelnih radnji. Igrajući se perspektivom i simbolikom, Kristina ih zaustavlja u vremenu. U zamrznutim sekvencama, ljudi naglašenih očiju, nečujni su vinovnici nesvakidašnjeg.

Permanentno ispitivanje ljudskosti, kroz intimnu trilogiju o Nevidljivom, crteža duboko utkanog u njeno biće, glavno je obeležje opusa Kristine Pirković. Dosledno, uporno, direktnim figurativnim prizorima, bez kompromisa, ma ponekad to bilo i brutalno… mlada umetnica stvara sugestivna monohromatska dela koja nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: press
Tekst: Maja Živanović, novinar i likovni kritičar