Izložba slika Zdravka Vučinića pod nazivom „Refleksije“ otvorena je u Prodajnoj galeriji Beograd do 22. aprila 2024. godine.

 

Prostorni segmenti

Zdravko Vučinić (1943. Gostilovina) završio je Umjetničku školu u Herceg Novom, kod profesora Vojislava Stanića. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Grupa za Istoriju umetnosti u Beogradu, mentor profesor Lazar Trifunović. Bio je dugogodišnji direktor i
kustos Prodajne galerije ,,Beograd”. Priredio je više tematskih i grupnih izložbi i autor je velikog broja tekstova, eseja i monografskih publikacija o savremenim srpskim umetnicima. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Na izložbi u Prodajnoj galeriji ,,Beograd” biće predstavljeni najnoviji Vučinićevi slikarski radovi u duhu gestualne apstrakcije.

Relativno kratki, brzi potezi, nanesene boje, u Vučinićevim slikama čuvaju energetski naboj za konačnu gomilu, gde naboj važi kao latentno stanje trajne energizacije susretanja mnogih tragova materije u vidu objedinjenja svih pokreta unetih u vidno polje slike.
Dela Zdravka Vučinića ne duguju konvencionalnim oblicima gestualno stvorene optike, jer njegova gestualnost nisu samo formalni tragovi brzine i količine pigmenata, nego stvaranje prizora koji bi se u teoriji vizuelne kulture mogao nazvati „prestonom formom“ (ona koja vlada okolinom). Kosta Bogdanović, vajar, istoričar i teoretičar umetnosti (iz teksta u katalogu)

Belo sažimanje, ulje na platnu

Kad je reč o formalnoj strukturi, primetno je da Vučinić sliku gradi na igri toplih i hladnih odnosa, tačnije, na rasporedu tonova i polutonova, često uz zvučne akcente čiste boje. (…) Međutim, ispod kolorističke koprene, slutimo nepostojeći crtež, koji spontano pamti nevidljivu formu iz prirode ili robustna uzvišenja na nezaboravne pejzaže iz detinjstva.

Stanislav Živković, istoričar umetnosti (iz teksta u katalogu)