Izložba slika mlade umetnice širokih interesovanja, Kristine Milivojević, predstavljena je od 11. do 18. jula 2019. godine u beogradskoj galeriji Singidunum – reč je o modernističkom pristupu apstrakciji, figuraciji i čulnom doživljaju likovnog dela.

Slike Kristine Milivojević: Likovni eros i prevođenje ljudske figure u apstrakciju

Slike Kristine Milivojević: Likovni eros i prevođenje ljudske figure u apstrakciju
Nastajanje , 70x 100 cm akril na platnu

„Kao slikarka (jer ima i drugih interesovanja, za fotografiju i video rad) Kristina Milivojević (Beograd, 1985) nastavlja takvo plemenito zaveštanje ranog evropskog modernizma, potragu za lepotom na najmanje mogući vulgaran ili narativan način. NJena su likovna ostvarenja satkana od finog tkiva, suptilnih nanosa boje i blagih sazvučja, mada u tom delu ima snage i siline ekspresionizma, ali skrivene, kao muški element slike. Umetnica je u potrazi za čistom likovnošću, slikarstvom u kojem ne preovlađuju priča, religija ili prenaglašeni simbolizam, premda njeno slikarstvo nije lišeno metafizičkih vrednosti, ono je i svojevrsni vid tihovanja, navodi u svojoj recenziji izložbe Dejan Đorić.

Slike Kristine Milivojević: Likovni eros i prevođenje ljudske figure u apstrakciju
Slojevi duše, 100 x 150 cm akril na platnu

Foto: promo