Marija Svetieva, umetnica iz Makedonije, prikayuje slike na izložbi u beogradskoj galeriji Singidunum. Marija je po profesiji grafuičar, što ju je odvelo na poseban slikarski put na kojem koristi razne tehnike kako bi prikazala radost i sva uzbnđenja života.

„Oduvek se mislilo da je tanka linija između života i umetnosti, a kod umetnice Marije Svetieve se san i java prožimaju, u njenim radovima život postaje umetnost, a umetnost je život; ona prikazuje bajke o ljubavi, snovima i lepoti života i stvaranja. Svako delo ove umetnice predstavlja korak napred. Kod nje nema zastoja i nema koraka nazad”, rekao je Vittorio Zgarbi o umetnčkoj aktivnosti umetnice.

Marija Svetieva (1960.) je diplomirala na Akademiji umetnosti u Skoplju, na Odseku za grafiku i dizajn. Specijalizirala je grafiku u Bolonji. Član je Udruženja umetnika Makedonije i Međunarodnog udruženja grafičara i Međunarodnog udruženja novinara u Rimu. Od 1992 do 1996. godine bila je menadžer u u kompaniji za filmsku produkciju Farfara Anstalt. Piše za brojne časopise iz oblasti kulture, filma, umetnosti i filma.

Foto: promo